Menu

...
Obec KRNSKO

Kulturní život v obci


Vítám vás u dalšího kulturního článku, v němž se pohroužím do historie obce Krnsko. Možná někoho překvapí, jak bohatou škálu naše obec měla. Ono to souviselo i s pomalu rostoucím vzděláváním. Lidé začali klást větší důraz na získávání vědomostí u dětí i u sebe, práce obrozenců se začala zúročovat. Vzhledem k tomu, že divadlu a pódiovému vystoupení jsem se již věnovala dost, můžete nahlédnout do sekci DivadloSokol, a mně známé informace jsem vám předala, dnes se budu věnovat další kulturní činností v obci. 

12. března 1921 byla ustanovena Osvětová komise pro Krnsko a okolí. Od této doby se počet různých přednášek, besed, procházek a oslav zvětšil, méně jich začalo být až pár let před válkou. Vzrůstala nezaměstnanost a tak nebyla chuť navštěvovat přednášky (přibližně v této době se u Kotka pracovalo pouze tři dny v týdnu). Také se můžete podívat, jak se měnila témata, jak šla s dobou. Jediné, co zůstalo stejné až do války, bylo slavení Husova svátku 5. července. Pouze jednou v tomto období byla oslava vynechána, ale to se domnívám, že ji zapomněl pisatel napsat. Byla to tradiční a neměnná upomínková sešlost lidí. 

Ještě dodám, než začnu s popisem akcí,  že když jsem pročítala jednotlivé události, nemohla jsem uvěřit, jací kulturní velikáni do naší obce zavítali. Jsou to opravdu největší osobnosti tehdejšího života, uctívané až do nástupu komunistů. Získat na přednášku Karla Sellnera, Ferdinanda Strejčka, Antonína Knížka nebo Eduarda Svárovského, to značí jediné. Krnsko té doby byla významná obec, známá i takovým velikánům, kteří v tak významný den přijali pozvání představitelů obce a pronesli svůj proslov. K tomu můžu jen blahopřát...

Rok 1921

 • 15.4. - první přednáška Osvětové komise na téma “Pravdu sobě mluvme”, promluvil učitel Adolf Vildman, v sokolovně
 • 16. 5. - vycházka do muzea v Mladé Boleslavi
 • 10. 6. - vyhlášena sbírka ve prospěch “pohořelých” ve Strenicích, vybralo se 3382 Kč
 • 5. 7. - Husova oslava, průvod vyšel od železničního mostu přes dolní část Krnska do Zámostí, přednášel školní inspektor Karel Sellner
 • 18. 9. - přednášky na téma “Naléhavé otázky dneška”, referent Adolf Vildman, a “Církev a škola”, referent Felix Jíra, hostinec U  Kubátů
 • 25. 9. - Jiráskův večer, promluvil Ferdinand Strejček, profesor z Mladé Boleslavi, sokolovna

Rok 1922

 • 18. 3. - přednáška se světelnými obrazy “Na slovanskou Dětvu”, U Kubátů
 • 24. 6. - přednáška se světelnými obrazy “Jak lidé bydlí a se šatí”, U  Kratochvílů
 • 1. 7. - přednáška se světelnými obrazy “Rusko”, U Kubátů
 • 5. 7. - Husova oslava, průvod od železničního mostu do Zámostí, přednášel Ferdinand Strejček
 • 6. 11. - přednáška “Pravěk země a vývoj tvorstva”, U Kubátů
 • 19. 11. - přednáška “Otcovství”, U Kratochvílů
 • 20. 11. - přednáška “Mateřství”, U Kratochvílů
 • 25. 11. - přednáška “Pravěk země České”, U Kratochvílů
 • 1. 12. - přednáška “Co národové jedí”, U  Kratochvílů

Rok 1924

 • 6. 7. - Husova oslava, průvod šel od Zámostských schodů do Jizerního Vtelna, přednášel profesor Tichý
 • 19. 11. - přednáška “Západním Povážím do Žiliny”, přednášel učitel Kunst z Topolčan. Čistý výnos byl věnován ve prospěch knihovny okresu Topolčanského, U  Kratochvílů
 • Všimněte si, že v tomto roce byly nečekaně jen dvě přednášky (rok předtím nebyly žádné,  Husovy oslavy pořádal Sokol),  a průvod šel netradiční cestou. Nevím, kde se ony schody nacházejí, ale trasa byla, jak se domnívám,  změněna v souvislosti s přestavbou viaduktu. A malý počet přednášek lze také přičíst stavbě, mnoho lidí se chodilo dívat, jak se staví “nový most”. V sekci Viadukt se dočtete, jak se přestavoval, jak dlouho, či jak krátce to tehdejším dělníků trvalo i o technologii stavby. 

Rok 1925

 • 3. 1. - přednáška “Proti kořalce”, přednášel student Gustav Jiřinský, U  Kratochvílů
 • 7. 3. - společně se Sokolem oslava narozenin T. G. Masaryka, večer přednáška učitele Drbohlava na téma “O životním příkladu T. G. Masaryka”.  Po ní uvedl Sokol divadelní hru “Ať žije republika”. 
 • 5. 7. - Husova oslava, průvod s hudbou šel do Jizerního Vtelna, přednášel profesor Vítek

Rok 1926 

 • 10. 4. - přednáška “Cesta do Itálie”, přednášel doktor Cendrich, U Kratochvílů
 • 5. 7. - Husova oslava, průvod vedl do Jizerního Vtelna, přednášel učitel Jíra

Rok 1927

 • 5. 7. - Husova oslava, průvod šel od železničního mostu do Zámostí, v tamní hospodě U Krouských promluvil architekt Bílek z Poděbrad

Rok 1928

 • 5. 7. - Husova oslava, průvod od železničního mostu před sokolovnu, potom následovala přednáška

Rok 1929 

 • 5. 7. - Husova oslava, průvod od železničního mostu před sokolovnu, přednáška poslance Chvojky

Rok 1930

 • 5. 7. - Husova oslava, průvod došel k sokolovně, promluvil Hauf - Černík z Mladé Boleslavi
 • 14. 12. - přednáška Ladislava Kotka “Historie obce Krnska”,  U Kubátů. Byla hojně navštívena místními i lidmi z okolních obcí. Předseda spolku František Míč poděkoval továrníkovi za jeho ochotu a obětavost. Vyzdvihl nevšední zájem pana Kotka o historii obce. 

Rok 1931 

 • 5. 7. - Husova oslava, průvod od železničního mostu před sokolovnu, promluvil odborný učitel Eduard Svárovský z Dobrovic
 • 5. 9. - přednáška “Historické památky v Pojizeří”, přednášel Rudolf Turek z Mladé Boleslavi, U Kratochvílů

Rok 1932

 • 5. 7. - Husova oslava, proběhla před sokolovnou, o významu Husova života promluvil Ladislav Švarc, správce Domu dětství
 • 17. 12. - přednáška na téma “Podkarpatská Rus”, přednášel školní inspektor Karel Sellner, U Kratochvílů

Rok 1933

 • 1. 4. - přednáška “Život v Albánii” se světelnými obrazy, přednášel Karel Sellner, který v Albánii strávil válku, byl i ve vyšším věku za trest odvelen daleko od vlasti
 • 28. 5. - přednáška se světelnými obrazy na téma “Protiplynová obrana obyvatelstva v míru i ve válce”, účastnily se všechny okolní hasičské sbory a mnoho lidí
 • 5. 7. - Husova oslava, průvod od železničního mostu na prostranství před sokolovnu, přednáška evangelického faráře z Kovánce o životě Mistra Jana Husa

Rok 1934

 • 18.11. - přednáška astronomická, vedl ji odborný učitel  Novotný z Krnska
 • 25. 11. - přednáška MUDr. Hryceje “O záškrtu”, U Kubátů
 • 15. 12. - přednáška “O demokracii”, přednášel doktor Novotný, hostinec U Mostu, potom koncert populární hudby Kische - Trojana z Nových Benátek, spoluúčinkovala “zpívající osma”

Rok 1935

 • 6. 1. - přednáška školního inspektora Jaroslava Pluhaře “Pro štěstí našich dětí”
 • 3. 3. - společně s místními spolky, školou a legionáři oslava 85. narozenin T. G. Masaryka, sokolovna
 • 5. 7. - Husova oslava, průvod z dolní části Krnska do Jizerního Vtelna
 • 16. 11. - přednáška “O úkazech vyplývajících z pohybu nebeských těles”, přednášel odborný krnský učitel Novotný, hostinec U Mostu

Rok 1936

 • 19. 1. - přednáška “O vítězství českého ducha na Mladoboleslavsku”, U Kratochvílů, přednášel Ferdinand  Strejček
 • 22. 11. - filmové představení “T. G. Masaryk jako bývalý velitel branné moci a naši vojáci”. Čistý zisk putoval na vánoční nadílku chudým dětem.

Rok 1937

 • 23. 2. - filmové představení týkající se zdraví mládeže
 • 27. 5. - vycházka do sousední obce Vinec, kde si všichni prohlédli v dražickém podniku výrobu ozónu
 • 5. 7. - Husova oslava, průvod od železničního mostu do Zámostí, promluvil profesor Kracík o významu Mistra Jana Husa a v rámci Zborovských oslav pronesl řeč legionář Antonín Knížek, kapitán, nyní ředitel Domu dětí v Krnsku, “O bitvě u Zborova za světové války”.
 • 18. 9. - všechny spolky uspořádaly smuteční setkání s projevy k úmrtí prezidenta T. G. Masaryka, sokolovna

Rok 1938

 • 20. 3. - přednáška “Příprava ducha a hmotných sil pro obranu státu”, přednášel Antonín Knížek, kapitán ruských legií v záloze
 • 11. 12. - přednáška “O knize”, přednášela Marie Holubcová, zdejší učitelka

Rok 1939

 • 5. 2. - přednáška se světelnými obrazy na téma “Jak se měnily hranice našeho státu od dávnověku”, přednášel profesor reálky Novák, U Kratochvílů

Plakát - pozvánka na oslavu Jana Husa

Plakát zvoucí na Večer českých písní a české hudby 05. 07. 1939 / aukro.cz

 • 10. 9. - spolek Krouský uvedl hru “Černí kyrysníci”
 • 15. 10. - odpoledne i večer bylo uváděno představení “Starostovic Baruška”

Rok 1940 

 • 17. 7. - před sokolovnou divadelní hra “Ta naše písnička česká”
   

Pro úplnost uvedu, jak se v těchto letech slavil vznik republiky, 28. října

 •  1921 - Sokol sehrál divadelní hru “Pražský Žid”, před ní promluvil učitel Jíra za místní Osvětovou komisi
 • 1923 - Sokol uvedl divadelní hru “Na polském zámku”
 • 1924 - žádné oslavy, stavěl se most (moje domněnka)
 • 1925 - Sokol sehrál hru “Osvobození”
 • 1926 - Sokol uvedl hru “Vrah”
 • 1927 - Sokol uvedl hru “Děti naší revoluce”
 • 1928 - Osvětová komise slavila desetileté trvání republiky. V sokolovně se hrála dvě představení, pro děti i pro dospělé “Jan Vývara”. Před začátkem programu promluvil odborný učitel J. Horák z Mladé Boleslavi. V podvečer se konala tryzna za padlé a zemřelé ve válce.
 • 1929 - Zdeněk Štěpánek, “Monastýr nad Tajgou”
 • 1930 - Alois Jirásek, “Lucerna”
 • 1931 - Osvětová komise oslavila 13. výročí večerní přednáškou v sokolovně. O významu 28. října promluvil profesor Vítek z Mladé Boleslavi.
 • 1933 - Sokol uspořádal tělocvičnou akademii
 • 1935 - Sokol uspořádal akademii. Spoluúčinkoval pěvecký odbor z Mladé Boleslavi, dirigoval učitel  Kešner. Slavnost byla zahájena hymnou, o významu 28. října promluvil vzdělavatel Sokola z Mladé  Boleslavi Červenomlýnský, pak následovalo cvičení žákyň, žáků, mužů, dorostenek a prostná cvičení mužů s puškou
 • 1936 - osvětová komise, rodičovské sdružení a učitelský sbor uspořádali oslavu naší samostatnosti ve dvoraně sokolovny. Kulturní program připravila místní mládež. 

V roce 1893 byl v Krnsku ustanoven Spolek Komenský. Na založení měl hlavní podíl učitelský sbor v čele s řídícím učitelem Josefem Vaisem a školní rada řízená předsedou Václavem Chlumeckým. Hlavní náplní spolku bylo podporovat chudé školní děti ze všech okolních obcí. Spolek získával peníze od svých členů, pořádáním zábavných večírků i z příspěvků občanů. V roce 1900 spolek koupil část pole ve stráni u nově postavené školy, kterou vlastnil mlynář Pavel Polívka.
Loutkové divadlo, které se hrávalo v sále pohostinství U Mostu, bylo v roce 1982 přemístěno do bývalé kanceláře Národního výboru v Řehnicích. Manželé Legnerovi loutky opravili a nově  oblékli.

Závěrem dodám několik zajímavých vystoupení nejen svou náplní, ale i tím, kdo a kdy je pořádal. 

 • 10. 3. 1932 - Spolek bezvěrců uspořádal přednášku se světelnými obrazy “Výprava Nansenova k severní točně dle Dr. Běhounka”.
 • 3. 4. 1932 - v dolní části Krnska byl ustanoven Spolek pro chov drobného zvířectva pro Krnsko a okolí. Zakládajících členů bylo 32.
 • 23. 4. 1932 - v hostinci U Kratochvílů byl pořádán zábavný večírek, během něhož byla odcizena peněženka s částkou 5400 Kč. Zásluhou duchapřítomného účastníka byl zloděj krátce po činu dopaden a předán přivolanému četníku, který jej zatkl  a odvedl ke krajskému soudu.
 • 25. 2. 1934 - v sokolovně sehrála rodina Čermákova z Mladé Boleslavi divadelní hru “Na děkanství”
 • 24. 11. 1934 - v hostinci U Kratochvílů se konaly slavné králičí hody
 • 12. 1. 1935 - Dobročinná obec baráčníků ze Zámostí pořádala svůj ples v hostinci U Mostu
 • 2. 2. 1935 - Klub sportovců ze Zámostí pořádal v hostinci U Mostu merendu
 • 24. 2. 1935 - Okresní odborová jednota zemědělských zaměstnanců pořádala ples v hostinci U Mostu
 • 18. 1. 1936 -  v hostinci U Mostu byl pořádán První všeživnostenský ples
 • 8. 2. 1936 - Sportovní klub Písková Lhota - Zámostí uspořádal v hostinci U Mostu karneval

Literatura
- Paměti Krnska, zapisoval Václav Dvořák, rolník
- Wikipedie / wikipedie.cz

Autor textu: Alena Prchlíková (srpen 2019) / Grafická a obsahová úprava: Libor Šotek

Datum a čas

Dnes je pondělí, 24. 6. 2024, 19:04:02

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na svatého Jana jahody do džbána.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
oblačno 26 °C 15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 27/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/15 °C
čtvrtek 27. 6. skoro jasno 30/13 °C

Mobilní aplikace

Aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play
App Store

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Krnsko na mapě Google