Krnsko - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+


Protože oprava sokolovny se stále odkládá - a v Krnsku není místnost, kde by se mohl sejít větší počet lidí - taneční zábavy se musely konat v Jizerním Vtelně v pohostinství - bylo rozhodnuto, že se dokončí stavba kinokavárny v sále pohostinství "u Mostu" v Krnsku.

Ukázka z kroniky Boženy Kratochvílové

Ukázka z kroniky (Pamětní kniha Krnsko III.) - Boženy Kratochvílové

Začala se budovat před třemi léty - ale pro nedostatek financí a pro důležitější akce v obci byla práce odložena na příhodnější dobu. V roce 1984 bylo v neinvestiční akci "Z" v úpravě sálu pokračováno. Jednota Mnichovo Hradiště dodala zdarma materiál v ceně 20 tisíc Kčs, oprava a montáž promítače stála 40 tisíc Kčs, zavedení elektriky, materiál, vybavení sálu a práce 90 tisíc Kčs. Celkem celá tato adaptace stála 150 tisíc Kčs a trvala asi 7 měsíců. Nejhorlivějším brigádníkem byl předseda Herzán, truhlářské práce jsou dílem Bohumila Křováčka, elektriku podle plánu ing. Josefa Langera a ing. Jecelína zaváděly DZ Dražice - brigádníci Jaroslav Bahník a Josef Ježek a mnoho jiných ochotných brigádníků pomáhalo při obnově tohoto starého sálu, kde již všechno bylo v desolátním stavu. Mnoho hodin zde odpracoval pan Povolný, Novák, Horáček starší i Horáček mladší, Josef Průšek, Pavel Jeřábek, Jaroslav Poživil a mnozí jiní členové BSP z AZNP Mladá Boleslav.

Již 28. června bylo v nově upravené kinokavárně jako první akce - Plenární zasedání a při té příležitosti byla předána "Čestná uznání" občanům, kteří se zasloužili na zvelebování našich obcí.
 

Zahájení kina

21. září bylo zahájeno promítání filmů. Vedoucím kina je pan Jaroslav Cvrček, promítačem pan Soumar z Pískové Lhoty, pokladnicí paní Baštářová.
Sál je prostorný, útulný, moderně vkusně vybavený, je tu 96 míst u 24 stolů. Kino se dobře uvedlo a je celkem dobře navštěvováno. Kinosál slouží i jiným účelům - budou zde pořádány taneční zábavy, výstavy a různé jiné kulturní akce. Kino se hraje každý pátek, průměrná návštěva je 77 lidí - od 4. listopadu se hraje v neděli odpoledne i pro děti, průměrná návštěva je 40 dětí. 


 
V lednu 2020 byl objeven v jisté krabici na Obecním úřadu v Krnsku dokument, týkající se provozu Kinokavárny:

V krabici, v níž ležely naházené fotky, které máte nyní možnost vidět, byla také složka o místní Kino kavárně. Takto je název napsán na razítku, ponechala jsem ho tedy. Přeneseme se nyní do roku 1989, z něhož zápisy pocházejí. Nepodařilo se mi získat od pamětníků příliš informací o promítání, a tak jsem z dostupných listů vyčetla alespoň pár údajů, z nichž můžete vidět, jaká byla návštěvnost a jak promítání probíhalo. Bohužel doklady jsou pouze z roku 1989 a z části 1990, kdy byla činnost z důvodu zničení budovy požárem ukončena. Ještě dodám, že promítání filmů se konalo v sále hostince U Mostu pana Antonína Vrby.

První údaj o pohybu peněz je z 12. 1. 1989. Částky za promítání se posílaly jednou měsíčně do Středočeského krajského filmového podniku, který sídlil v Praze. V jednotlivých zápisech uvedu datum zaslání peněz, počet představení, počet návštěvníků, vybrané hrubé vstupné a peníze odeslané půjčovně, tedy půjčovné. 

Datum zaslání peněz Počet představení Počet návštěvníků Vybrané hrubé vstupné v Kčs Peníze odeslané půjčovně v Kčs
12.1.1989 4 46 291,- 116.40,-
13.2.1989 3 143 923,- 369.20,-
13.3.1989 3 61 304,- 121.60,-
14.4.1989 5 170 1 032,- 412.80,-
15.5.1989 3 89 499,- 199,60,-
12.6.1989 3 124 741,- 296.40,-
11.7.1989 6 229 1 431,- 572,-
11.10.1989 5 281 1 952,- 781,-
13.11.1989 5 268 1 712,- 532,-
14.12.1989 5 209 1 330,- 532,-

 

Datum zaslání peněz Počet představení Počet návštěvníků Vybrané hrubé vstupné v Kčs Peníze odeslané půjčovně v Kčs
11.1.1990 6 311 2 221,- 888,-
12.2.1990 4 122 658,- 263,-
12.3.1990 5 168 1 019,- 408,-
11.4.1990 4 125 700,- 280,-
11.5.1990 2 51 300,- 120,-
11.6.1990 5 115 702,- 281,-
11.7.1990 6 178 1 133,- 453,-


Pro znalce techniky napíši, jaká součástka byla v tomto období zakoupena. 1. června 1998 byla zakoupena výbojka xenon 1600 W vertik. VC ps 347 540 za 2660 Kčs. Naúčtována byla odbytová přirážka 279.30 Kčs, celková částka tedy činila 2 939.30 Kčs. 

Jak je vidět z údajů, vybráno bylo vždy více peněz, než kolik se posílalo do Prahy za půjčení filmů, kino kavárna tedy prosperovala. Zůstatek ke dni 7. 12. 1990 ve výši 4 960.57 Kčs byl zaslán na účet MNV.


Literatura
- Pamětní kniha Krnsko III., zapisovala Božena Kratochvílová, kronikářka

Grafická a obsahová úprava: Libor Šotek (listopad 2019)
Poznámka: V článku bylo nahrazeno oslovení soudruh, oslovením pan/paní a s ohledem na hlasové předčítání byly doplněny jména. V kronice například ve zkratce Jos. na Josef. Jinak byl text ponechán tak, jak je v kronice napsán.

Zpracování  nově nalezeného textu: Alena Prchlíková (leden 2020) / Grafická a obsahová úprava: Libor Šotek