...
Obec KRNSKO

Sokol Krnsko


Jednota Sokol se mi prolíná několika články. Byla to organizace lidí, kteří měli rádi pohyb, kulturu, zábavu, prostě aktivní vesnický život. A nejen nasávali do sebe zážitky jim nabízené, ale mnohdy od útlého věku se do nich zapojovali. Když nyní píši o historii obce, mám před sebou neuvěřitelně pestrou skladbu sokolského života. Z mého pohledu nejde napsat pouze jeden článek, sokolové byli aktivní a prolínali se celým obecním děním. Doporučuji proto zájemcům o jejich aktivity, aby se proklikali jednotlivými články. Sami se přesvědčíte, že je nemožné číst všechno najednou, natož všechno  najednou napsat. 

Mnohé informace o budově a běžné činnosti najdete v článku Dolní Krnsko. Část divadelní činnosti v sekci Divadlo. U některých produkcí nemám záznamy, kdo je sehrál a kde byly provedeny, napsala jsem je proto dohromady s celkovým divadelnictvím v Krnsku. Ale našla jsem, zejména v deníku Václava Dvořáka, překvapivě velkou divadelní aktivitu hasičského sboru. A vzhledem k tomu, že o hasičích napíši samostatný článek, můžete si přečíst  o inscenacích, které jsou prokazatelně jejich, v sekci Místní hasiči

Krnský Sokol byl založen 31. 8. 1907 krejčím Josefem Boučkem. Starostou byl zvolen Josef Krouský, hostinský a rolník ze Zámostí. Spolkovou místnost měli sokolové v hostinci U Mostu, v níž nejen schůzovali, ale i cvičili. 

V Krnsku byla ve stejném roce založena ještě jedna sportovní společnost. Tělovýchovnou dělnickou jednotu založil zedník Čeněk Šťastný. Byl nejen zakladatelem, ale i cvičitelem, předcvičoval 99 členům.


Obsahem tohoto článku bude samostatná kulturní činnost Sokola, jejich podíl na rozvoji divadla, umění, vlasteneckého i kulturního života. Sokolovna byla slavnostně otevřena 17. července 1921 a od té doby se v ní stále něco dělo. 

Některé hry hrané místními ochotníky pocházejí z pera našeho spoluobyvatele, Jana Turečka -Jizerského, o němž si můžete víc přečíst v článku Jan Tureček - Jizerský.

Sokolovna Krnsko - slet dorostu

Sokolovna Krnsko 1924 / zdroj: aukro.cz

Aby to nevyznělo tak, že teprve s novou budovou začal probíhat sokolský život. Oni byli aktivní i v době, kdy ještě nebyla sokolovna postavena. Své přednášky, cvičení nebo představení prováděli v některém hostinci či jen v přírodě. Pravidelně se  po celou dobu trvání zdejší sokolské organizace konaly akce, které vždy přitáhly mnoho lidí nejen z obce, ale i ze širokého okolí. V lednu se konával ples, v únoru šibřinky, v dubnu pouťové taneční zábavy, v říjnu posvícenské, na Silvestra tzv. “sylvestrovské večery”. A nesmíme zapomenout na pravidelné taneční, sousedské, mikulášské, václavské, josefské a jistě i další tancovačky.

V další části uvedu přehlídku sokolského života, tak, jak nám ji zanechali místní kronikáři. Výběr je pouze v omezené době, kdy byly spisy psány, ale lze z nich vyčíst, jak bohatá kulturní činnost v obci byla. Jistě zde nebudou uvedeny všechny akce, ty nejdůležitější ale ano. Pojďme se tedy podívat, jakou činnost místní organizace vyvíjela v uvedeném období. Z mého pohledu je to naprosto unikátní, když si uvědomíme, že se na organizování některých akcí podíleli s dalšími spolky a tyto programy zde většinou nejsou. Najdete je třeba u přednášek Osvětové besedy nebo akcí zájmových spolků. 

Rok 1918

 • 26. 10. - přednáška “Kdo byli Šporkové”, na kterou pozval Ladislav Kotek profesora Jindřicha Fleischnera. Pan Kotek přednášel o zdejší linii rodu. Večer ozvláštnil místní hudební kroužek, který přednesl skladby hraběte Rudolfa Šporka, významného hudebního komponisty. Mluvené slovo bylo doprovázeno světelnými obrazy. 

Rok 1922

 • 7. a 8. 10. - oslava 50letého trvání divadelního ochotnictva a 25letého působení hudebního kroužku,  jehož dirigentem a zakladatelem byl Ladislav Kotek. Slavnost pořádaly všechny okolní obce.
  Program v sobotu 7. 10.
 • - vystoupení hudebního kroužku
 • - Quido Maria Vyskočil - “Starý a mladý ochotník”
 • - Alois Vlach - “Thálie divadelním ochotníkům”
 • - Stručné dějiny činnosti ochotnictva za 50 let
 • - Josef Jiří Stankovský - “Není doma”, opereta, kterou ochotníci sehráli v Krnsku již v roce 1872 
  8. 10. Program v neděli
 • proběhlo slavnostní představení hry “Naši furianti” od Ladislava Stroupežnického

Rok 1923

 • 4. 2. - starostou Sokola byl zvolen Ladislav Kotek. Odcházejícímu starostovi Josefu Krouskému byl udělen diplom Čestného uznání, svou funkci zastával 14 let.
 • 19. 4. -  “Dořina smrt”
 • 5. 7. - Husova oslava, před divadelním představením promluvil učitel Josef Horák
 • 20. 8. - veřejné cvičení a večer taneční vínek, v předvečer na Jizeře Benátská noc
 • 9. 9. -  “Oblaka”
 • 2. 10. -  “Matka”
 • 7. 10. -  “V Českém ráji”
 • 25. 12. - “Z českých mlýnů”
 • 31. 12. -  Johann Nepomuk Nestroy - “Zlý duch Lumpácivagabundus"

Rok 1924

 • 5. 4. - přednáška senátora Václava Klofáče “O Americe"
 • 6. 4. - Jan Tureček - Jizerský - “Blud života” a “Srážka vlaků”
 • 12. 4. - oslava 100letého výročí narození Bedřicha Smetany. Účinkoval hudební kroužek a Pěvecké sdružení učitelů Mladá Boleslav
 • 17. 8. - “Loupežník”
 • 21. 9. - “Devátá louka”
 • 7. 12.  - Karel Horký - Baťoch
 • 26. 12. - “Sny Štědrého večera”
 • 31. 12. - “Palackého třída č. 27”

Rok 1925

 • 12. 4. - “Hoši od první legie”
 • 31. 5. -  “Romantikové”
 • 23. 8. - “Honza v zakletém zámku”
 • 26. 12. - “Pes a kočka”

Rok 1926

 • 7. 3. - “Otec”
 • 5. 4. - "Babí léto”
 • 1. 5. - “Pražský flamendr”, druhý den byla hra opakována
 • 12. 6. - přátelský večer na oslavu krajana Josefa Kořenského (za jeho přítomnosti), který před 70lety žil v naší obci. Více o jeho životě v sekci Mlýny. Na oslavě byl přivítán starostou Janem Turečkem, který je jeho přímým potomkem. Večera se zúčastnili i další významní muži té doby - děkan Jan Fähnrich, řídící V. Žák, delegace ze Sušna v čele se starostou Kaprálkem, školní inspektor Karel Sellner, továrník Ladislav Kotek a mnoho lidí místních i z okolí. 
 • 17. 6. - přednáška cestovatele Josefa Kořenského, poté recitace básní a písně hudebního kroužku
 • 5. 9. - dětský den ve spolupráci cvičitelských sborů
 • 10. 10. - “Jaro v podzámčí”
 • 7. 11. - v místní sokolovně sehráli ochotníci z Bezna pohostinskou hru “Na letním bytě”
 • 25. 12. - “Slečinka z pošty”, o den později se hra opakovala

Rok 1927

 • 7. 3.  - “Revoluce”
 • 18. 4. - “Kouzlo mládí”
 • 12. 7. - “Západ slunce na horách”
 • 27. 11. - “Vina”
 • 25. 12. - “Tulácká krev”
 • 31. 12. - “Sylvestrovská zábava”
 • 31. 12. - “Venoušek a Stázička”

Rok 1928

 • 11. 3. - “Světa pán v županu”
 • 5. 4. - “Krajánek Holandr jde na vandr”
 • 28. 5. - “Panenka pro štěstí”, opereta
 • 2. 12. - “Irčin románek”
 • 26. 12. - “Jeho krásná neznámá”

Rok 1929

 • 31. 3. - “Ve stínu pražských barikád”, opereta
 • 20. 5. - “Cácorka”
 • 18. 8. - veřejné cvičení a večer taneční věneček
 • 26. 12. - “Tulácké dobrodružství”
 • 31. 12. - “Emánkovo podivuhodné silvestrovské dobrodružství”

Rok 1930

 • 9. 3. - “Noc na Karlštejně”
 • 20. 4. - “Papínkovy zálety”
 • 3. 5. - “anekdotářský večer” pana Kratochvíla z Mladé Boleslavi
 • 24. 5. - večírek k poctě Josefa Düricha, majitele zdejšího mlýna
 • 9. 6. a 9. 8. - “Děvčátko z hájovny”
 • 31. 8. - veřejné cvičení
 • 14. 9. - “Ta naše Stáňa”
 • 26. 12. - “Má panenka modrooká”

Rok 1931

 • 6. 4. - “C. a k. polní maršálek”
 • 24. 5. - “Tři mušketýři”
 • 26. 12. - “Sojčí péro”
 • 31. 12. - “Stázi, tobě něco schází

Rok 1932

 • 27. 3. - “Vodní družstvo”
 • 15. 5. - “Strakonický dudák”
 • 27. 7. - veřejné cvičení
 • 27. 11. - “Zasnoubení na paloučku”
 • 25. 12. - představení se školní mládeží “Tajemný dub”

Rok 1933

 • 17. 4. - “Jehla v kupce sena”
 • 18. 7. - hra sehrána před sokolovnou, “Pražáci na venkově”
 • 8. 10. - “Půlnoční vlak”
 • 26. 12. - “Na Vigárce u sv. Víta”
 • 31. 12. - “Děti z notesu”

Rok 1934

 • 1. 4. - “Komu Bůh dá úřad”
 • 15. 4. - “Kondelík a Vejvara”
 • 20. 5. - “Tulák”
 • 8. 7. - Jan Tureček  - Jizerský, “Václav Myška z Hrádku”, historické drama, hráno v přírodě u železničního mostu ve stráni “Bejkovec”
 • 9. 9. - veřejné cvičení, večer taneční věneček
 • 25. 12. - “Madlenka z kovárny”
 • 31. 12. - “Emánku, kam jsi dal oči”

Rok 1935

 • 19. 2. - z funkce starosty odstoupil Ladislav Kotek, nastoupil Josef Bartoš
 • 31. 3. - “Na svatém kopečku”, opereta
 • 22. 4. - “Dcerušky tatíka Berušky”
 • 7. 7. -  Jan Tureček - Jizerský, premiéra hry “Děvče z obřího dolu” zahrána na přírodní scéně před sokolovnou. 14. 7. byla tato hra opakována na jevišti.
 • 8. 12. - sbor dobrovolných hasičů z Pískové Lhoty - Zámostí sehrál v naší sokolovně hru “Paní Marjánka, matka pluku”
 • 17. 12. - pořádal Sokol v hostinci u Kratochvílů “Veselý dárkový večer”
 • 26. 12. - “Vesnice zpívá”
 • 31. 12. - “Posvícení v Hudlicích”

Rok 1936

 • 15. 3. - “Světlo jeho očí”
 • 12. 4. - “Jízdní dráha”
 • 24. 5. - dobročinná Obec baráčníků a Masarykova liga proti tuberkulóze uváděla spolu se Sokolem hru “Kateřina Veliká”. Výtěžek putoval na obědy pro chudé školní děti.
 • 19. 7. - cvičební akademie, žákyně předvedly v krojích tanečky na národní písně, žáci prostná cvičení, samaritánská družina ukázku první pomoci, dorostenky cvičily s věnečky a dorost ukázal cvičení s  žerděmi
 • 1. 11. - “Se srdcem těžko hrát”
 • 29. 11. - přednáška se světelnými obrazy “Zájezd sokolstva na Slovensko”
 • 26. 12. - “Zmoklá slepice”
 • 31. 12. - "Odtroubeno", opereta

Rok 1937

 • 1. 1. - opakování operety “Odtroubeno”
 • 28. 3. - Jan Tureček - Jizerský, “Hoši od pěchoty”
 • 27. 6. - oslava 30letého trvání veřejného cvičení na letním cvičišti před sokolovnou
 • 31. 10. - “Cestička do nebe”

Rok 1938

 • 6. 3. “První nálet”
 • 27. 3. - “Taneček panny Stázinky”

Plakát k divadelnímu představení

Plakát k představení 18. 04. 1938 - Tam na horách / zdroj: aukro.cz

 • 18. 4. - “Tam na horách”
 • 1. 5. - přednáška se světelnými obrazy na téma “Po stopách československých legií ve Francii”
 • 4. 12. Štěstí vstříc”

Plakát - pozvánka na Pouťovou zábavu

Plakát zvoucí na pouťovou zábavu 30. 04. 1939 / zdroj: aukro.cz

V sokolovně se nejen cvičilo, zpívalo, hrálo divadlo, ale promítaly se i filmy. Neznám názvy těch, které se tenkrát uváděly, pouze množství promítaných “biopředstavení”. První bio bylo 29. 10. 1922. 


Počty filmových představení jsem srovnala podle let:

 • 1922 - 10
 • 1923 - 41
 • 1924 - 39
 • 1925 - 46
 • 1926 - 46
 • 1927 - 39
 • 1928 - 39
 • 1929 - 45
 • 1930 - 44
 • 1931 - 22
 • 1932 - 10

Spartakiády

Článek o sportovní a kulturní činnosti Sokola zakončím krátkými zprávami o sportovním snažení našich občanů v 70. a 80. letech. Jak všichni jistě víme, probíhaly slavné spartakiády, kterých se zúčastňovalo mnoho sportovců. I v naší obci se do každé v tomto období několik zapojilo. 

 • 1975 - z našeho Sokola se pražského setkání zúčastnilo 10 mužů cvičících prostná a 38 školních dětí
 • 1980 - na spartakiádu se nacvičovalo ve škole, provoz v sokolovně byl ukončen v roce 1982. Všichni cvičící se zúčastnili všech okrskových vystoupení a do Prahy odjelo 8 chlapců.
 • 1985 - muži nacvičovali pod vedením Radka Huka z Jizerního Vtelna, osmičlenné družstvo žen vedla Jiřina Dlasková

Literatura
- Paměti Krnska, zapisoval Václav Dvořák, rolník
- Pamětní kniha Krnsko III., zapisovala Božena Kratochvílová, kronikářka
- Wikipedie / wikipedie.cz

Autor textu: Alena Prchlíková (srpen 2019) / Grafická a obsahová úprava: Libor Šotek

Datum a čas

Dnes je středa, 8. 12. 2021, 20:34:06

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Krnsko cca 1880 - výřez

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

Pranostika na akt. den

Studený prosinec se sněhem dá žito na každé výšině.

Anketa

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 12. 2021
zataženo 1 °C -3 °C
čtvrtek 9. 12. sněžení 0/-1 °C
pátek 10. 12. mírné sněžení 0/-6 °C
sobota 11. 12. zataženo -1/-6 °C

Mobilní aplikace

Aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play
App Store